Modele ruchu okrężnego w gospodarce

Avez-vous EDraw ou des coupons de logiciel de diagramme de Creately pour obtenir une réduction lors de l`achat? Wykres został opracowany na podstawie podręcznika eweliny nojszewskiej «wprowadzenie do Ekonomii» (WSIP, Warszawa 2013), z użyciem pakietu EDraw Max Professional ne pour diagramów. Gospodarstwa Domowe są zasilane strumieniami Płatności w postaci płac, emerytur, rent i innych tego typu świadczeń. Następnie dysponują swoimi dochodami w taki sposób, że część strumieni oddają w postaci podatków, część pozostawiają w postaci oszcz, ności, w zamian za co otrzymują Usługi i Dobra pożytku publicznego. Pozostały po tych operacjach Strumień Płatności Zostaje przekazany z powrotem ne przedsiębiorstw (jako efekt zakupu dóbr i Usług). Makroekonomia wyróżnia kilka obrazowych schematów różniących się stopniem przybliżenia do rzeczywistości, OD najprostszego najbardziej złożonego: Powyższy rysunek ilustruje Ruch okrężny pomià gospodarstwami diowymi i przedsiębiorstwami. Krag Wewnętrzny symbolzuje transfery zasobów rzeczowych pomi, ZY dwiema grupami podmiotów, natomiast Krag zewnętrzny odzwierciedla odpowiadające im przepływy pieniężne. Naturalnie firmy Muszą zapłacić za Usługi czynników wytwórczych-jasnobrązowa Strzałka Next z napisem Płatności za Usługi czynników wytwórczych prowadzi OD Firm na Rynki czynników wytwórczych, Skąd w formie dochodu Narodowego (Sumy dochodów za Usługi czynników- płace, Renty, odsetki i zyski) dociera do Gospodarstw Domowych. Naturalnie Gospodarstwa Domowe Muszą zapłacić za te produkty-środki pieniężne pochodzą ze sprzedaży na początku cyklu czynników wytwórczych. Środki te są Teraz uruchamiane i w postaci wydatków konsomptueux cyjnych pojawiają się na finansowanie produktów, Skąd wędrują do ferme w postaci wydatków na Produkt Narodowy. Kończy à CYKL Gospodarczy-Gospodarstwa zaszakiły swoje potrzeby, un firmy dysponują znowu funduszami na zakup czynników wytwórczych i ponowienie cyklu wytwarzania. Gospodarstwa Domowe oferują przedsiębiorstwom podaż Usług czynników Produkcji, Przedsiębiorstwa zaś wykorzystują te czynniki do Produkcji dóbr i Usług. Tym usługom odpowiadają pewne płatności.

Gospodarstwa Domowe otrzymują dochody z tytułu świadczonych Usług (płace, czynsze, zyski), wypłacane przez Przedsiębiorstwa za dostarczone i wykorzystane czynniki wytwórcze. Następnie Gospodarstwa Domowe wydają swoje dochody na zakup OD przedsiębiorstw dóbr i Usług, dając tym samym przedsiębiorstwom pieniądze potrzebne zapłacenia za Usługi czynników wytwórczych wykorzystane w Produkcji. W tym miejscu pokazujemy OBIEG prosty, qui zakłada istnienie dwóch rodzajów podmiotów-ferme i Gospodarstw Domowych-oraz dwóch rodzajów rynków-rynków czynników wytwórczych i rynków produktów. Rynek à umowne Miejsce, na którym spotyka się popyt na Jakieś Dobro i jego podaż. Z kolei y to dochody płynące ze sprzedaży czynników wytwórczych (jasnobrązowe flèches na Dole), un C à wydatki na Dobra i Usługi konsomptueux cyjne (jasnobrązowe flèches na górze). Eksport à sprzedaż produktów des podmiotom, które znajdują się Poza granicami kraju. Import to zakup towarów Zagranicznych OD podmiotów zlokalizowanych Poza obszarem kraju. OBIEG okrężny (OBIEG okrężny dóbr, Usług i Płatności) – System zależności, przepływów strumieni dóbr, Usług, czynników Produkcji i Płatności za nie między jedynie uczestnikami życia gospodarczego.

Pokazuje, w jaki sposób enregistreur proces wymiany, w którym uczestniczą: Rząd, Przedsiębiorstwa, Gospodarstwa Domowe. Jak Więc Łatwo dostrzeżemy, Mamy DWA odpowiadające sobie strumienie, o tej samej wielkości, ALE o przeciwnych zwrotach-Strumień wielkości rzeczowych (produkty, Usługi czynników) i Strumień wielkości ZAŁATWIŁEŚ (dochody, wydatki).